Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán sau: 

Thanh toán khi nhận hàng.
Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng theo địa chỉ sau:
Chủ tài khoản : TA DUC DUY
STK : 958898888
Chi Nhánh : ACB - PGD DUC GIANG
Nội dung chuyển khoản GHI RÕ : "TÊN _SĐT ĐĂNG KÝ "
Ví dụ: Lan_0964112309

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0962602552